En annorlunda Barbrobetalarkampanj under våren 2019

Vårens Barbrobetalarkampanj blir annorlunda än kampanjerna brukar vara och kommer att pågå längre. 

Kampanjen pågår 21 januari–7 april

Under den tiden kommer Kungsbacka kommuns ungdomskonsulenter att besöka alla skolors elevråd. Elevråden kommer att få chansen att lämna egna förslag, och de kommer även att sprida kampanjen i sina klasser! 

Barbrobetalar är till för ungdomar och finns till tack vare ungdomar! Det var ungdomar som tog fram konceptet Barbrobetalar, och för att det ska fungera krävs det att du som ung engagerar dig för de förslag och frågor som du tycker är viktiga! 

Sedan 2005 har kommunen genomfört 82 förslag som ungdomar lämnat och kämpat för! Så ta chansen, var med och forma ditt Kungsbacka! 

Hur gör du?

För att lämna förslag skickar du ett mejl till barbrobetalar@kungsbacka.se där du skriver ditt förslag. Ditt förslag får ett nummer och vi publicerar det anonymt på barbrobetalar.se.

Du röstar på ett förslag genom att skicka ett sms till nummer 722 70. I meddelandet skriver du BB, mellanslag och förslagets nummer. Exempel: BB 12.


Har du en fråga?

0300-83 78 50 
barbrobetalar@kungsbacka.se
ungikungsbacka.se

TOPPLISTA 3

+48

FÖRSLAG #3: Busskort till elever i årskurs 6-9

Barbrobetalar 1 vecka sedan in Kollektivtrafik • uppdaterad 1 vecka sedan 0

Smedingeskolans elevråd fick höstterminen 2018 ta del av resultatet från LUPPen. Vi bestämde oss för att göra en fördjupande enkät utifrån resultatet, för skolans alla klasser. Många bra saker kom fram men ett stort önskemål från Smedingeskolans elever i åk 6-9 är gratis busskort. Detta motiveras genom att man inte har möjlighet att ta sig till fritidsaktiviteter och föräldrar inte har råd att betala busskort eller alternativa färdmedel som EPA eller moped. Vi tycker detta är viktigt för att vi kan se en tydlig koppling mellan en meningsfull fritid och vår framtidstro. Vi är nästa generation och alla måste få samma förutsättningar därför anser Smedingeskolans elevråd att samtliga elever i åk 6-9 i Fjäråsområdet ska få gratis busskort för kvällar och helger.

+3

FÖRSLAG #2: Västtrafikkort som även gäller under sommarlovet

Barbrobetalar 2 veckor sedan in Kollektivtrafik • uppdaterad igår 05:46 0

Jag tycker att man borde få ett Västtrafikkort som även gäller under sommarlovet. Ett sommarbusskort som det har varit åren innan.

____________________

Hej Barbro betalar!

Jag tycker att busskorts idéen är jätte bra men jag hade gärna velat ha under sommarlovet då man är som mest med kompisar. Buss kortet ska vara ett Västtrafik kort från årskurs 6-9.😁

____________________

Jag skulle önska busskort till sommarlovet för högstadieelever. För att man inte skall vara låst till hemmet.

____________________