+48

FÖRSLAG #3: Busskort till elever i årskurs 6-9

Barbrobetalar 1 vecka sedan in Kollektivtrafik • uppdaterad 1 vecka sedan 0

Smedingeskolans elevråd fick höstterminen 2018 ta del av resultatet från LUPPen. Vi bestämde oss för att göra en fördjupande enkät utifrån resultatet, för skolans alla klasser. Många bra saker kom fram men ett stort önskemål från Smedingeskolans elever i åk 6-9 är gratis busskort. Detta motiveras genom att man inte har möjlighet att ta sig till fritidsaktiviteter och föräldrar inte har råd att betala busskort eller alternativa färdmedel som EPA eller moped. Vi tycker detta är viktigt för att vi kan se en tydlig koppling mellan en meningsfull fritid och vår framtidstro. Vi är nästa generation och alla måste få samma förutsättningar därför anser Smedingeskolans elevråd att samtliga elever i åk 6-9 i Fjäråsområdet ska få gratis busskort för kvällar och helger.

+3

FÖRSLAG #2: Västtrafikkort som även gäller under sommarlovet

Barbrobetalar 2 veckor sedan in Kollektivtrafik • uppdaterad igår 05:46 0

Jag tycker att man borde få ett Västtrafikkort som även gäller under sommarlovet. Ett sommarbusskort som det har varit åren innan.

____________________

Hej Barbro betalar!

Jag tycker att busskorts idéen är jätte bra men jag hade gärna velat ha under sommarlovet då man är som mest med kompisar. Buss kortet ska vara ett Västtrafik kort från årskurs 6-9.😁

____________________

Jag skulle önska busskort till sommarlovet för högstadieelever. För att man inte skall vara låst till hemmet.

____________________