+4

FÖRSLAG #2: Bygg ut matsalen på Åsaskolan

Barbrobetalar 4 months sedan 0

Vi vill bygga ut matsalen på Åsaskolan. För tillfället är det inte tillräckligt med bord/plats i matsalen vilket leder till att man inte hinner äta innan man börjar ta slut på sin rasttid och lunchtid. Man skulle kunna förlänga matsalen ut mot skolgården.