+46

FÖRSLAG #7: En permanent öppen konstvägg i centrala Kungsbacka

Barbrobetalar 4 months sedan in Kultur 0

Nu efter att vi hela sommaren haft möjlighet att träffas vid den ”tillfälliga” öppna konstväggen utanför Fyren, har behovet av en permanent konstvägg blivit ännu större! Konstväggen vid fyren har lockat många kreativa målare i alla åldrar.


Under perioden 17/7 – 20/9 har vi haft 18 worksshoppar i graffiti. 462 personer (180 tjejer, 270 killar, 12 annat) har deltagit i workshopparna och dessa deltagare har kommit från hela kommunen. Åldrarna på deltagarna har varit från 3 år upp till 73. 39 % i åldern 16-19 år, 23,4 % i åldern 13-15 år, 13,2 % 10-12 år, 11,3 % i åldern 20-25 år, 6,5 % i åldrarna 7-9 år.

Den 1/10-18 är den tillfälliga öppna konstväggen ett minne blott men behovet finns kvar.


Nu vill vi att NI i Kungsbacka Kommun skapar förutsättningar för en permanent och naturlig mötesplats för oss som är intresserade av graffiti och annan konst som passar på en öppen konstvägg!