+4

FÖRSLAG #18: Central mötesplats för ett digitalt Kulturcenter

Barbrobetalar 3 months sedan in Fritid 0

Vi behöver en central mötesplats för ett digitalt Kulturcenter.

I centret ska det finnas gamingcenter för olika typer av E-sport, TV spel, LAN-möjligheter (för fler deltagare än den LAN-hall vi för närvarande förfogar över har plats för), mötesrum för streaming, teknikrum, inspelningsrum, foto/film redigering, brädspel och cosplay, osv.


Med ett digitalt kulturcenter vill vi skapa utrymme och resurser för digital kreativitet över kulturella, funktions-, ålders-, och könsgränser.

Här ska alla som är intresserade av digitalkultur kunna mötas och känna att de kan utvecklas på en gemensam arena. Ett samlat utbud av digital verksamhet på en gemensam mötesplats ger möjlighet och underlättar logistik, kompetens och utveckling som främjar effekt och gemenskap inom kulturen.

Utrustning och material ska vara lättillgängligt. Unga kan leda unga med stöttning av personal.

Redan idag har LANBIT ett visst förekommande samarbete med olika samarbetspartners och organisationer ute i landet. ABF Halland, Ljud- och Bildskolan i Kungsbacka och Word By Media.